วันนี้วันที่    30/3/2558
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
งานพัฒนาผู้เรียน


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง


 รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว


 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)


 รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว


 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา


 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง

 

 
 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammartp@yahoo.com

admin