วันนี้วันที่    21/4/2557
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
งานพัฒนาผู้เรียน


 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์


 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย


 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก


  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าคอมพิวเตอร์ โครงการ EP


 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ประกาศรับสมัครครูภาษาไทย ,ครูคอมพิวเตอร์


 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ประกาศรับสมัครบุคลากรครูผู้สอน ในสาขาวิชา สังคมศึกษา สุขศึกษาและคอมพิวเตอร์


 ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

 
 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammartp@yahoo.com

admin