วันนี้วันที่    23/10/2557
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
งานพัฒนาผู้เรียน
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง LMS : การจัดการเรียนการสอนผ่าน Web


 กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.


 โครงการค่ายพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์และโครงการค่ายเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์


 เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุกและเทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร


 เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ


 ค่าย EIS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 สรุปผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2555

 

 รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายและการเตรียมตัวเข้าค่าย สวอน. ค่าย 1 เคมี


 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 9 รายการ


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ค่าย 1 ศูนย์ขยายผล สอวน. สาขาวิชาเคมี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล


 กำหนดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา อำมาตย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

ระบบเรียนผ่านเครือข่าย internet

ลงนามสมุดเยี่ยม


 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin