วันนี้วันที่    7/5/2558
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
งานพัฒนาผู้เรียน
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง LMS : การจัดการเรียนการสอนผ่าน Web


 กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.


 โครงการค่ายพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์และโครงการค่ายเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์


 เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุกและเทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร


 เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ


 ค่าย EIS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 สรุปผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2555

 

 ชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับการปฐมนิเทศน์และปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558


 รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง


 ประกาศรายชื่อมอบตัว และห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558


 ประกาศเรียกรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 เพิ่มเติม


 ประกาศรายชื่อ ห้องเรียน และห้องมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558


 แนวปฏิบัติการมอบตัว และตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558

 

ระบบเรียนผ่านเครือข่าย internet

ลงนามสมุดเยี่ยม


 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin