ประชุมผู้ปกครอง

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    1281  คน   พิมพ์ข่าวนี้

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในระดับชั้น ม.2 - ม.3 -ม.5 - ม.6
เมื่อวันที่ 13 - 14 พ.ค.  2551 ณ หอประชุม 84 ปี
เพื่อเป็นการชี้แจงข้อระเบียบต่างๆ พร้อมทั้งแนวนโยบายการทำงานของโรงเรียน - ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน

จากคุณ ปชส.อำมาตย์ฯ เมื่อวันที่ 14/5/2551 15:05:20   
รองฯทิพย์ลาวัลย์   หลานไทย ผู้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 เมื่อวันที่  13  พ.ค.  2551

 
รองฯทิพย์ลาวัลย์   หลานไทย ผู้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 เมื่อวันที่  13  พ.ค.  2551

 
รองฯทิพย์ลาวัลย์   หลานไทย ผู้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3 เมื่อวันที่  13  พ.ค.  2551

 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ที่เข้าร่วมประชุม

 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ที่เข้าร่วมประชุม

 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ที่เข้าร่วมประชุม

 
ผู้ปกครองร่วมลงชื่อเข้าประชุม

 
ผู้ปกครองร่วมลงชื่อเข้าประชุม

 
ผู้ปกครองร่วมลงชื่อเข้าประชุม

 
รองฯทิพย์ลาวัลย์   หลานไทย ผู้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6  เมื่อวันที่  14  พ.ค.  2551

 
รองฯทิพย์ลาวัลย์   หลานไทย ผู้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6  เมื่อวันที่  14  พ.ค.  2551

 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6  เมื่อวันที่  14  พ.ค.  2551

 
รองฯทิพย์ลาวัลย์   หลานไทย ผู้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6  เมื่อวันที่  14  พ.ค.  2551.....ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน  เป็นอย่างดีมาโดยตลอด..ขอบพระคุณครับ

 

1   |

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin