Main Menu  

   
  • ดอกรักบาน  ณ  ลานชิงชัน
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...

      รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 33 หลักสูตร และ ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 74 หลัก [ ... ]

อ่านต่อ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือ...

ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ   เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงอาศัยหล [ ... ]

อ่านต่อ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือ...

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ  ผลการคัดเลือก ชื่อ - สกุล ลำดับที่ผู้สมัคร - - -ไม่มีผู้สมัคร-   [ ... ]

อ่านต่อ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือ...

ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลได้ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนว่ายน้ำ(หญิง)  ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ [ ... ]

อ่านต่อ
   

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียน กลุ่มสาระเทคโนโลยี 2563...

กิจกรรมอบรมกลุ่มสาระเทคโนโลยี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หลักสูตรแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563

อ่านต่อ
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัม...
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2-3  วันที่ 30  พฤษภาคม  - 1 ธันวาคม  2562  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 112  และ 114   เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิ [ ... ]

อ่านต่อ
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK ...
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK  และ  HSKK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ดำเนินการโดยสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าร่วมการสอบ
HSK ระดับ 1 จ [ ... ]

อ่านต่อ
การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑...
การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ร่วมมือกับสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาภูเก็ต ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑ ให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในจังหวัดกระบี่ ฟรี(หากสมัครสอ [ ... ]

อ่านต่อ
Other Articles
   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER