Main Menu  

   
  • รับสมัครนักเรียนปี2564
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบค้ดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเ...

ประกาศผลสอบค้ดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564                    *** #กำหนดการมอบตัว ***                                   - เริ่มเข้ายังโรงเรียนได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ทางประตูหน้าโรงเรียนเท่ [ ... ]

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่องการรับนักเรี...

        ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ
   

ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการทดสอบประมวลความรู้เบื้องต้นนักเรียนระดั...

              ตามที่ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้มอบหมายให้โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จัดกิจกรรมการทดสอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ก [ ... ]

อ่านต่อ
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK ...
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK  และ  HSKK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ดำเนินการโดยสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าร่วมการสอบ
HSK ระดับ 1 จ [ ... ]

อ่านต่อ
กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียน กลุ่มสาระเทคโนโลยี 2563...

กิจกรรมอบรมกลุ่มสาระเทคโนโลยี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หลักสูตรแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563

อ่านต่อ
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัม...
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2-3  วันที่ 30  พฤษภาคม  - 1 ธันวาคม  2562  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 112  และ 114   เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิ [ ... ]

อ่านต่อ
Other Articles
   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER