Main Menu  

   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียกบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโครงการ...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) เรียกเพิ่มเติม ลำดับที่ 34             #เรียกบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโค [ ... ]

อ่านต่อ
การสรรหาและการเลือกผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถาน...

ด้วยผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้เสียชีวิต ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูละครบองค์ประกอบ โดยอาศัยอำนาจตามความในมา [ ... ]

อ่านต่อ
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเ...

เรียกบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563   เรียกบัญชีสำรอง SMTE ลำดับที่ 73                  ***ขอให้ผู้ที่ได้รับการเรียก รายงานตัวด้วยตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวล [ ... ]

อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจารณานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

ประกาศผลการพิจารณานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
                ขอให้นักเรียนโควตาทุกคนมารายงานตัวรับทราบสิทธิ์ด้วยตนเอง ในวันพุธ ท [ ... ]

อ่านต่อ
   

ข่าวกิจกรรม

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK ...
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK  และ  HSKK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ดำเนินการโดยสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าร่วมการสอบ
HSK ระดับ 1 จ [ ... ]

อ่านต่อ
การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑...
การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ร่วมมือกับสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาภูเก็ต ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑ ให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในจังหวัดกระบี่ ฟรี(หากสมัครสอ [ ... ]

อ่านต่อ
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัม...
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2-3  วันที่ 30  พฤษภาคม  - 1 ธันวาคม  2562  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 112  และ 114   เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิ [ ... ]

อ่านต่อ
การแข่งขันทักษะภาษาจีน...
การแข่งขันทักษะภาษาจีน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาจีน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่  ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม  “การแข่งขันทักษะภาษาจีน”  วันอังคาร  ที่ 27  สิงหาคม  2562   ณ   ห้องประชุม  100 ปี โรงเรียน [ ... ]

อ่านต่อ
Other Articles
   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER