Main Menu  

   
  • ดอกรักบาน  ณ  ลานชิงชัน
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือ...

ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศที่ ๑  ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการคัดเ [ ... ]

อ่านต่อ
เลื่อนการจัดสอบประมวลความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษ...

ตามที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ได้มอบหมายให้โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลดำเนินการจัดการทดสอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.5 - ป.6) ประจำปีการศึกษา  2563    ในวันอาทิตย์ที่  10  มกราคม  2564  นั้ [ ... ]

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง...

ตามประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ                                   บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนได้ตรวจสอบค [ ... ]

อ่านต่อ
   

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียน กลุ่มสาระเทคโนโลยี 2563...

กิจกรรมอบรมกลุ่มสาระเทคโนโลยี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หลักสูตรแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563

อ่านต่อ
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัม...
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2-3  วันที่ 30  พฤษภาคม  - 1 ธันวาคม  2562  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 112  และ 114   เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิ [ ... ]

อ่านต่อ
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK ...
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK  และ  HSKK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ดำเนินการโดยสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าร่วมการสอบ
HSK ระดับ 1 จ [ ... ]

อ่านต่อ
การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑...
การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ร่วมมือกับสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาภูเก็ต ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑ ให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในจังหวัดกระบี่ ฟรี(หากสมัครสอ [ ... ]

อ่านต่อ
Other Articles
   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER