Main Menu  

   

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (หากมีรายชื่อผิดพลาด ให้แจ้งแก้ไขในวันเรียนปรับพื้นฐานวันที่ 7 พ.ค. 62)

                            บัญชีรายชื่อพร้อมเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   
นางสุดารัตน์  แก้วเก้า
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER