สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล  จัดงานราตรีประสานใจ  และขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่น  แต่งกายในธีมสร้างสรรค์ประจำรุ่น  เพื่อคัดเลือกตัวแทนรุ่น เข้าประกวดขวัญใจ U.M. และกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มีของรางวัลมากมาย

ในวันอาทิตย์ที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป