ขยายเวลารับสมัครสำหรับคนที่ต้องการระบุไซด์เสื้อได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
สมัครหลังวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้เสื้อขนาดฟรีไซด์
ปิดรับสมัคร 10 มิถุนายน 2561