Main Menu  

   

        ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง  ครูชาวต่างชาติ  ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้     

รายละเอียดเพิ่มเติม                             

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER