Main Menu  

   

        ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลได้ปรกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง นักการภารโรง(หญิง) ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้ยแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER