Main Menu  

   

ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนว่ายน้ำ (หญิง)

รายละเอียดดังนี้

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER