Print
Hits: 219

ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563

                    ให้นักเรียนยึดชื่อตามใบรายชื่อนี้ ทั้งห้อง และเลขที่ ชื่อที่เป็นแถบสีเหลือง คือ กลุ่มเรียนเลขคี่ แถบสีขาว คือ กลุ่มเรียนเลขคู่ (ตารางเรียนให้ใช้ตามกลุ่มที่แยกนี้นะคะ) หลังจากนี้ให้นักเรียน ม.4 (นักเรียนใหม่) สมัครเป็นสมาชิกระบบสารสนเทศงานทะเบียนได้เลยค่ะ #ย้ำว่าใช้ห้องและเลขที่ตามบัญชีนี้นะคะ

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4