Print
Hits: 342

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์และสมัครด้วยตนเอง  ณ  ห้องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1.ให้ผู้สมัครเลือกรายการที่ต้องการสมัครตามรายการด้านล่างนี้

2.ผู้สมัครจะต้องทำการล็อกอินบัญชี  gmail  ก่อนทำการสมัครเพื่อใช้ในแนบไฟล์ยืนยันการโอนเงินเท่านั้น

3.หากท่านสมัครด้วยอุปกรณ์มือถือและได้ผูกบัญชีไว้แล้วระบบจะไม่สอบถามในขั้นตอนที่  2

4.หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางช่องทางดังนี้

   1) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอำมาตย์  โทร  075-611181  ต่อ  127  หรือ  088-8200565

   2) ทางกล่องข้อความเพจโรงเรียน https://www.facebook.com/ammartschool/

 

จ่ายเงินค่าสมัครได้ที่เลขบัญชี

280-4-06653-4 ธนาคารกรุงเทพ   

ชื่อบัญชี นายประพันธ์ สุขย้อย และ นางเพ็ญศรี เสนปาน และ นางอาภร จันทร์ปาน

 

สั่งซื้อเสื้อที่ระลึกโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ครบ ๑๑๑ ปี ราคาตัวละ ๓๕๐ บาท

VIP ค่าสมัคร 1000 บาท (ได้รับเสื้อ + เหรียญ) เข้าร่วมแข่งขันได้ทั้งประเภท 10 km และ 5 km

มินิมาราธอนชาย 10 km ค่าสมัคร 400 บาท  (ได้รับเสื้อ และ bib จะได้รับเหรียญเมื่อวิ่งเข้าถึงจุด  finish)

มินิมาราธอนหญิง 10 km ค่าสมัคร 400 บาท  (ได้รับเสื้อ และ bib จะได้รับเหรียญเมื่อวิ่งเข้าถึงจุด  finish)

ฟันรันชาย 5 km ค่าสมัคร 400 บาท  (ได้รับเสื้อ และ bib จะได้รับเหรียญเมื่อวิ่งเข้าถึงจุด  finish)

ฟันรันหญิง 5 km ค่าสมัคร 400 บาท  (ได้รับเสื้อ และ bib จะได้รับเหรียญเมื่อวิ่งเข้าถึงจุด  finish)

 

เมื่อผู้สมัครได้สมัครเรียบร้อยแล้ว  สามารถตรวจสอบรายชื่อการสมัครตามรายการด้านล่างนี้

 รายชื่อผู้สั่งซื้อเสื้อที่ระลึกอำมาตย์  111  ปี

 รายชื่อผู้สมัคร  VIP

 รายชื่อผู้สมัครมินิมารธอนชาย

 รายชื่อผู้สมัครมินิมารธอนหญิง

 รายชื่อผู้สมัครฟันรันชาย

 รายชื่อผู้สมัครฟันรันหญิง