Print
Hits: 425

วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นวันที่สeคัญที่สุดของชิงชันฟิล์ม โรงเรียน อeมาตย์พานิชนุกูลในนามตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมแข่งขันภาพยนตร์สั้น ในงาน Panasonic KWN Global Contest 2019 และคว้าแชมป์โลกมาได้กับรางวัล the Grand Prix in the Secondary Category ไม่มีคำบรรยายใดๆจะกล่าวออกไป นอกจากคำว่า ดีใจที่สุด ภูมิใจที่สุด บรรยากาศของงาน Panasonic KWN Global Contest 2019 เป็นงานที่ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนทั่ว โลกจ านวน 17 ประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรม มีหนึ่งประเทศที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากติดปัญหาวีซ่า แต่ได้รับ รางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษา ด้วยเรื่องราวของเด็กกeพร้าที่ช่วยดูแลกันและกันในแต่ละวันจากประเทศ แทนซาเนีย และในปีนี้มีเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นตัวแทนของประเทศญึ่ปุ่น อีกทั้งการเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าแข่งขันเรียนรู้กีฬาจากนักกีฬาโอลิมปิค เพราะประเทศญึ่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้า รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเปิดโลกแห่งอนาคต..คำเดียวเลยคือ สุด..สุด ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันในครั้งนี้ของชิงชันฟิล์ม ชื่อเรื่อง “สังเวียนชีวิต” นำเสนอชีวิตนักเรียน ม.6 ของ โรงเรียนเรา ที่ต้องชกมวยเพื่อนำเงินรางวัลมาดูแลครอบครัว นักแสดงนำ คือ สหัสวรรษ พรหมศร นักเรียนนักมวยตัว จริงที่ยินดีจะให้ชิงชันฟิล์มนำเรื่องราวของเขามาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สั้นและแสดงเองด้วย หนังสั้นเรื่องนี้ได้รับ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับดนตรีประกอบภาพยนตร์จากคุณศุภกานต์ นาคะวิสุทธิ์ ทีมงานที่ช่วยกันสร้างผลงานมีดังนี้

1. นายพีรวิชญ์ เอ่งฉ้วน

2.นายอนันตศักดิ์ เกิดเส้ง

3. นายปรัตถกร กำลังดี

4. นายกฤษฏิ์ ติยจันทร์

5. นายพัชรพฤกษ์ เอ่งฉ้วน และครูที่ปรึกษาครูจิราภรณ์ ณ นคร

ที่สุดของความรู้สึกคือ “นักเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้โบกธงไตรรงค์ของชาติไทยบนเวทีโลก”