ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  เป็นรูปครึ่งวงกลมซ้อนกัน 2 วง  หมายถึง  เขาขนาบน้ำ  หน้าเมืองกระบี่และดาบมีโกร่ง  2  เล่ม  ทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด  และมีคติพจน์  ปญญา  นรานํ  รตนํ  

สุภาษิตประจำโรงเรียน

ปญญา  นรานํ  รตนํ  ปัญญาคือแก้วประดับตน

คำขวัญของโรงเรียน  

เรียนเด่น  ประพฤติดี  สามัคคี  มีวินัย

ปรัชญาประจำโรงเรียน  

โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพและความต้องการของสังคม

สีประจำโรงเรียน  

โรงเรียน  น้ำเงิน-ขาว

น้ำเงิน  หมายถึง  ความกล้าหาญ

ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์

น้ำเงิน-ขาว  หมายถึง  มีความกล้าหาญที่จะแสดงความคิดเห็นและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจ

อักษรย่อของโรงเรียน  

 อ.ม.

ปณิธานอำมาตย์ฯ   

อำมาตย์ฯ   ร่วมแรง  แกร่งกล้า

อำมาตย์ฯ     วิชา  แตกฉาน

อำมาตย์ฯ     รู้ชอบ  กอปรการ

อำมาตย์ฯ     ช่วยงาน  สังคม

ติดต่อเรา  

 Tel. 075-611181 Fax 075-612741

แผนที่