Main Menu  

   

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  เป็นรูปครึ่งวงกลมซ้อนกัน 2 วง  หมายถึง  เขาขนาบน้ำ  หน้าเมืองกระบี่และดาบมีโกร่ง  2  เล่ม  ทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด  และมีคติพจน์  ปญญา  นรานํ  รตนํ  

   
   

สุภาษิตประจำโรงเรียน

ปญญา  นรานํ  รตนํ  ปัญญาคือแก้วประดับตน

คำขวัญของโรงเรียน  

เรียนเด่น  ประพฤติดี  สามัคคี  มีวินัย

ปรัชญาประจำโรงเรียน  

โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพและความต้องการของสังคม

สีประจำโรงเรียน  

โรงเรียน  น้ำเงิน-ขาว

น้ำเงิน  หมายถึง  ความกล้าหาญ

ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์

น้ำเงิน-ขาว  หมายถึง  มีความกล้าหาญที่จะแสดงความคิดเห็นและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจ

อักษรย่อของโรงเรียน  

 อ.ม.

ปณิธานอำมาตย์ฯ   

อำมาตย์ฯ   ร่วมแรง  แกร่งกล้า

อำมาตย์ฯ     วิชา  แตกฉาน

อำมาตย์ฯ     รู้ชอบ  กอปรการ

อำมาตย์ฯ     ช่วยงาน  สังคม

ติดต่อเรา  

 Tel. 075-611181 Fax 075-612741

นักเรียนปีการศึกษา 1/2563

ข้อมูล ณ 18 ก.ค. 63
ระดับชั้น รวม
ม.1 501
ม.2 493
ม.3 449
ม.4 512
ม.5 476
ม.6 479
รวม 2,910

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER