Main Menu  

   
 • การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
  การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
 • การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
  การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
 • การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
  การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
 • การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
  การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
 • การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
  การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
 • การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
  การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
 • การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
  การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
 • การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
  การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
 • การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
  การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
 • การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
  การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบประมวลความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป....

ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จะจัดกิจกรรมการทดสอบประมวลความรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.๕-ป.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ ความสามารถ    และนำผลจากการประเมินมาเป็นแนวทางในกา [ ... ]

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับทีมชิงชันฟิล์ม จากโรงเรียนอำมาตย...
ขอแสดงความยินดีกับทีมชิงชันฟิล์ม จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ กับผลงาน

วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นวันที่สeคัญที่สุดของชิงชันฟิล์ม โรงเรียน อeมาตย์พานิชนุกูลในนามตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมแข่งขันภาพยนตร์สั้น ในงาน Panasonic KWN Global Contest 2019 และคว้าแชมป์โลกมาได้กับรางว [ ... ]

อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาค...

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็ [ ... ]

อ่านต่อ
   

ข่าวกิจกรรม

การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑...
การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ร่วมมือกับสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาภูเก็ต ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑ ให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในจังหวัดกระบี่ ฟรี(หากสมัครสอ [ ... ]

อ่านต่อ
การแข่งขันทักษะภาษาจีน...
การแข่งขันทักษะภาษาจีน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาจีน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่  ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม  “การแข่งขันทักษะภาษาจีน”  วันอังคาร  ที่ 27  สิงหาคม  2562   ณ   ห้องประชุม  100 ปี โรงเรียน [ ... ]

อ่านต่อ
Other Articles
   
นางสุดารัตน์  แก้วเก้า
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER