Main Menu  

   
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

จ้างก่อสร้างเวทีและกันสาดด้วยการประกวดราคาอิเล็กทร...

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีและกันสาด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดทั้งหมด

อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมมาตรการตามแนวปฏิรูป ด้วยวิธ...

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างส่งเสริมมาตรการตามแนวปฏิรูป  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  1,739,000  บาท รายละเอียดทั้งหมด

อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยวิธี...

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  1,080,000  บาท รายละเอียดทั้งหมด

อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมมาตรการตามแนวปฏิรูป ด้วยวิธ...

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างส่งเสริมมาตรการตามแนวปฏิรูป  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  870,000  บาท รายละเอียดทั้งหมด

อ่านต่อ
   

ข่าวกิจกรรม

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK ...
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ดำเนินการโดยสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าร่วมการสอบ
HSK ระดับ 1 จ [ ... ]

อ่านต่อ
การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑...
การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ร่วมมือกับสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาภูเก็ต ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT ๑ ให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในจังหวัดกระบี่ ฟรี(หากสมัครสอ [ ... ]

อ่านต่อ
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัม...
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์  สร้างแกนนำสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2-3  วันที่ 30  พฤษภาคม  - 1 ธันวาคม  2562  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 112  และ 114   เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิ [ ... ]

อ่านต่อ
การแข่งขันทักษะภาษาจีน...
การแข่งขันทักษะภาษาจีน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาจีน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่  ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม  “การแข่งขันทักษะภาษาจีน”  วันอังคาร  ที่ 27  สิงหาคม  2562   ณ   ห้องประชุม  100 ปี โรงเรียน [ ... ]

อ่านต่อ
Other Articles
   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER