วันนี้วันที่   31/10/2557
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
คณิตศาตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศที่2
การงานอาชีพฯ
งานพัฒนาผู้เรียน
งานประกันคุณภาพ
งานข้อมูล-สารสนเทศ
English Programme (EP)
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
แผนงานงบประมาณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา


 ประกาศสอบราคาจ้างตัดชุดวงโยธวาทิต จำนวน 40 ชุด และชุดแดนซ์เซอร์ จำนวน 10 ชุด


 รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายและการเตรียมตัวเข้าค่าย สวอน. ค่าย 1 เคมี


 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 9 รายการ


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ค่าย 1 ศูนย์ขยายผล สอวน. สาขาวิชาเคมี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล


 กำหนดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา อำมาตย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิกปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2557


 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษ

ผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากร

 


รายงานการฝึกอบรมที่ Suny Cortland NY USA............โดย...ครูวิจารณ์  ไชยกุล

ประมวลภาพกิจกรรม 102 ปี
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
| พิธีมอบทุนการศึกษา | พิธีเปิดศูนย์สมรรถภาพทางกาย/สระว่ายน้ำ

 


 UM-webmail

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA และ PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา สถิติ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin