วันนี้วันที่   18/12/2557
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
คณิตศาตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศที่2
การงานอาชีพฯ
งานพัฒนาผู้เรียน
งานประกันคุณภาพ
งานข้อมูล-สารสนเทศ
English Programme (EP)
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
แผนงานงบประมาณ รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว


 Cleaning up Krabi river after Loy Kratong night 13th


 Big Cleaning Day 2014 - A0-nang beach


 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าทำการทดสอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)


 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)


 เปิดรั้วรับนักเรียนปีการศึกษา 2558


 รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว


 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา


 ประกาศสอบราคาจ้างตัดชุดวงโยธวาทิต จำนวน 40 ชุด และชุดแดนซ์เซอร์ จำนวน 10 ชุด


 รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายและการเตรียมตัวเข้าค่าย สวอน. ค่าย 1 เคมี

ผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากร

 


รายงานการฝึกอบรมที่ Suny Cortland NY USA............โดย...ครูวิจารณ์  ไชยกุล

ประมวลภาพกิจกรรม 102 ปี
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
| พิธีมอบทุนการศึกษา | พิธีเปิดศูนย์สมรรถภาพทางกาย/สระว่ายน้ำ

 


 UM-webmail

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA และ PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา สถิติ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin