วันนี้วันที่   18/4/2557
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
คณิตศาตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศที่2
การงานอาชีพฯ
งานพัฒนาผู้เรียน
งานประกันคุณภาพ
งานข้อมูล-สารสนเทศ
English Programme (EP)
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
แผนงานงบประมาณ

 กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่เอ๊กห้วย เอ่งฉ้วน มารดาผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 ประกาศรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557


 ประกาศห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557


 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)


 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรีนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557


 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557


 TO BE NUMBER ONE IDOL 4 ร่วมชมและเชียร์ นางสาวธนัญญา รักแก้ว (น้ำผึ้ง) นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


 ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557


 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ

ผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากร

 


รายงานการฝึกอบรมที่ Suny Cortland NY USA............โดย...ครูวิจารณ์  ไชยกุล

ประมวลภาพกิจกรรม 102 ปี
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
| พิธีมอบทุนการศึกษา | พิธีเปิดศูนย์สมรรถภาพทางกาย/สระว่ายน้ำ

 


 UM-webmail

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA และ PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา สถิติ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin