วันเด็กแห่งชาติ 2555

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    2308  คน   พิมพ์ข่าวนี้
วันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2555


คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2555"สามัคคี  มีความรู้  คู่ปัญญา  คงรักษาความเป็นไทย  ใส่ใจเทคโนโลยี"


เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2555นักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 2 คน ได้เข้าคาระวนายกรัฐมนตรี
เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้ คือ


นายยุรฉัตร  จันปฐมพงศ์  นักเรียนชั้น ม. 5  เยาวชนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น


นางสาวบุษกรานต์  จุลโลบล นักเรียนชั้น ม.3 เยาวชนผู้นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬา


นักเรียนทั้ง 2 คน ได้เข้ารับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555โดย ครูศุภณิต  ธารธารารักษ์ ได้เป็นครูผู้ดูแลนักเรียนในการเดินทางไปรับรางวัล


นางสุดารัตน์  แก้วเก้า  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


อ่านสาส์นวันเด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2555 


ในกิจกรรมยามเช้า หน้าเสาธง เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2555


 เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ดำเนินการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เยาวชนดีเด่น 

ในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ 


จัดขึ้นที่ สวนสาธารณะธารา  วันที่  14 มกราคม   2555


นักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้เข้ารับรางวัลจำนวน 4 คน  ดังนี้
HAPPY CHILDREN'S DAY 2012  
จากคุณ ประชาสัมพันธ์ 2554 เมื่อวันที่ 14/1/2555 16:52:25   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin