พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    2683  คน   พิมพ์ข่าวนี้


พิธีถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม 2554

******************************
นายดำรงค์  พยับไชยกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แม่ค้า และนักเรียน จัดพิธีถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม 2554
ซึ่งจัดในวันที่ 11 สิงหาคม 2554  เวลา 07.50 น. - 08.30 น. 
ณ ลานเอนกประสงค์  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


ประธานในพิธี นายดำรงค์  พยับไชยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เดินเข้าสู่บริเวณพิธีแม่ของแผ่นดินไทย.....ขอพระองค์ทรงพระเจริญประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนางสาวชนิตตา  อาษา  อ่านพระราชประวัตินางสาวปิยธิดา  หมั่นกิจ  อ่านบทอาเศียรวาทจากขวา...1 ครูเบญจมาศ  ยูถนันท์  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนอ่านพระราชประวัติ และบทอาเศียรวาท 
2 นางสาวชนิตตา  อาษา  3 นางสาวปิยธิดา  หมั่นกิจ  4 นางสาวพัททรียา  พยอม ร้องนำเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา  5 เด็กชายประยุทธ  เมืองมิ่ง ร้องนำเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชาวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา

 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงแม่ค้า และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงแม่ค้า และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงแม่ค้า และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงแม่ค้า และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงแม่ค้า และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงแม่ค้า และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงแม่ค้า และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงแม่ค้า และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้

******************************

สวัสดีครับ

จากคุณ ประชาสัมพันธ์ 2553 เมื่อวันที่ 11/8/2554 11:34:55   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin