กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา ของกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จากหน่วยงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เมื่อ 27 มิ.ย. 54

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    2816  คน   พิมพ์ข่าวนี้

สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ดังนี้ 1. การเขียนเรียงความ - นางสาวหทัยทิพย์ สัจจาวงศ์วาณิชย์ ม.6 รางวัลดีเด่น - นายเนติเชาว์ คงแก้ว ม.5 รางวัลสร้างสรรค์ - นางสาวชนิตตา อาษา ม.4 รางวัลชมเชย - นายวีระพันธ์ อู่เจริญ ม.5 รางวัลชมเชย 2. การเขียนเรื่องสั้น - นางสาวนันทิยา แก้วประสิทธิ์ ม.5 รางวัลยอดเยี่ยม - นางสาวศกลวรรณ เจือกโว้น ม.6 รางวัลดีเด่น 3. การกล่าวสุนทรพจน์ - นางสาวชุติพร อินทรวสุ ม.5 รางวัลยอดเยี่ยม - นางสาวธนพร สังขรัตน์ ม.4 รางวัลดีเด่น กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยขอขอบคุณครูทุกท่านที่ช่วยพัฒนานักเรียน และร่วมยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล

จากคุณ admin กลุ่มสาระฯภาษาไทย เมื่อวันที่ 21/7/2554 13:25:29   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin