วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    5239  คน   พิมพ์ข่าวนี้


วันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2554
ณ หอประชุม 84 ปี*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน (ประธานในพิธี)
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าสู่พิธี

คณะครูเดินเข้าสู่พิธีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประธาน และคณะครู สวดมนต์ไหว้พระก่อนเริ่มพิธีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนเริ่มพิธีการกล่าวบูชาครู และกล่าวคำปฏิญาณตนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณพ่อ แม่ ครู-อาจารย์ และผู้มีพระคุณตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องถือพานดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครูขอน้อมจิตวันทาบูชาครูขอเชิดชูปูชนีย์คุณมากล้นขอกตัญญูต่อครูทุกๆ คนขอกุศลแห่งความดีคุ้มครองครูบรรจงจัดดอกไม้ด้วยใจน้อมหญ้าแพรกพร้อมเข็มแซมแต่งแต้มหรูดอกมะเขือเอื้อหนุนคุณพร่างพรูดอกรักชู บูชาครูอาจารย์ขอให้ครูทุกๆ คน มีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ...จากศิษย์ อ.ม.หลังจากที่ตัวแทนนักเรียนถือพานดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครูเรียบร้อยแล้ว
...ประธานเจิมหนังสือ...ประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนนายเนติเชาว์  คงแก้ว  ตัวแทนนักเรียนอ่านกลอนบูชาครูจากนั้น...นักเรียนทุกคนร้องเพลงพระคุณที่สามพร้อมๆ กันนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สามทุกๆ คนร่วมกันร้องเพลงมาร์ช ยู เอ็มผลงานศิษย์ อ.ม.ผลงานศิษย์ อ.ม.


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

พระคุณครูใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งฟ้า
ทั่วสุธาน้อมบูชาท่านเหนือเศียร
เพราะครูเปรียบดังประกายจากแสงเทียน
ให้ศิษย์เรียนรู้โลกอันกว้างไกล
ศิษย์คนนี้จะจำคำครูสอน
เป็นคำวอนให้อนาคตศิษย์สดใส
ศิษย์รู้ว่าครูรักศิษย์ดั่งหทัย
ในดวงใจศิษย์มิลืมพระคุณครู

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

~*~ สวัสดีครับ ~*~

จากคุณ ประชาสัมพันธ์ 2553 เมื่อวันที่ 15/6/2554 12:32:39   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin