กำหนดการ วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    18245  คน   พิมพ์ข่าวนี้

 
กำหนดการ วันไหว้ครู

 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ประจำปีการศึกษา 2554

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2554

ณ หอประชุม 84 ปี

กำหนดการ  3  รอบ  ดังนี้

รอบที่  1    ระดับ ม.2  และ ม.6       เวลา  08.00-09.20 น.

รอบที่  2    ระดับ ม.3  และ ม.4       เวลา  09.30-10.50 น.

รอบที่  3    ระดับ ม.1  และ ม.5       เวลา  11.00-12.20 น.

(พิธีหน้าเสาธงตามปกติ)

 กำหนดการก่อนเริ่มพิธีการ

ô นักเรียนพร้อมกัน ณ หอประชุม 84 ปี ตามกำหนดเวลา

       ô คณะครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับพร้อมกันที่บริเวณบันได เพื่อรอตั้งขบวนเข้าพิธี พร้อมกับประธานในพิธี

       ô นักเรียนตัวแทน เดินธงโรงเรียน นำประธานและคณะครูเข้าสู่พิธี

กำหนดการพิธีการ

       ô ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ต้อนรับประธาน

       ô ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

       ô   นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ

       ô   นักเรียนกล่าวบูชาครู

ô            นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน

ô นักเรียนสงบนิ่ง

ô ตัวแทนนักเรียนถือพานดอกไม้  ธูปเทียนไหว้ครู

ô ประธานเจิมหนังสือ  และให้โอวาท

ô           ตัวแทนนักเรียนอ่านกลอนบูชาครู

ô       นักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม และเพลงมาร์ช ยู เอ็ม

ô  ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณประธานและคุณครู

 

*********เสร็จสิ้นพิธี**********

หมายเหตุ  ในแต่ละรอบของพิธีไหว้ครู  จะดำเนินการเหมือนกันทุกขั้นตอน

จากคุณ ประชาสัมพันธ์ 2553 เมื่อวันที่ 6/6/2554 14:16:19   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin