ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    12866  คน   พิมพ์ข่าวนี้

ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา
2553
ณ ห้องประชุมอำมาตย์ฯ 100 ปี
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

********************************************************

คำว่าเพื่อน มีค่าหนัก กว่าคำไหน

คำว่าเพื่อน คือค่าใจ และค่าจิต

คำว่าเพื่อน ควรค่า คะนึงคิด

คำว่าเพื่อน คือมิตร ตลอดกาล

จากซ้าย...1) นายดำรงค์  พยับไชยกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ  2) นายวิฑูร  เลาหบรรจง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ  3) นายสัจจพร  จันทร์ศรีนวล  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  4) นางทิพย์ลาวัลย์  หลานไทย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป (ประธานเปิดงาน)  5) นายศรัล  สังข์ขาว  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารบุคคล
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
นักเรียน ม.3 เข้าห้องประชุมอำมาตย์ฯ 100 ปี เมื่อประธานมาถึง ทำความเคารพประธาน
และร่วมสร้างพลัง รู้รัก สามัคคี ด้วยการร้องเพลง มาร์ช U.M.
 ด.ญ.ภัสมน  รัตนมณี  ตัวแทนนักเรียน อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายดำรงค์ พยับไชยกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน


นางทิพย์ลาวัลย์  หลานไทย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป (ประธาน)
กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นักเรียน
ครูจิราภรณ์  ณ นคร  พิธีกรดำเนินงาน


ประธาน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นของแต่ละห้องเรียน


ประธาน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นของแต่ละห้องเรียน


ประธาน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นของแต่ละห้องเรียนรับชมวีดีทัศน์โรงเรียน   รับชมวีดีทัศน์โรงเรียน


นายวิฑูร  เลาหบรรจง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นักเรียน


นายศรัล  สังข์ขาว  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารบุคคล
กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นักเรียนนายดำรงค์ พยับไชยกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นักเรียน
นายสัจจพร  จันทร์ศรีนวล  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
บรรยาย เรื่อง เรียนอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ
นายสัจจพร  จันทร์ศรีนวล  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
บรรยาย เรื่อง เรียนอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ
นางทิพย์ลาวัลย์  หลานไทย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป (ประธาน)
มอบของที่ระลึกให้วิทยากรชมวีดีทัศน์ของแต่ละห้องเรียน 


  ชมวีดีทัศน์ของแต่ละห้องเรียน


ชมวีดีทัศน์ของแต่ละห้องเรียน   ชมวีดีทัศน์ของแต่ละห้องเรียนเสวนาประสาพี่น้อง เรื่อง เส้นทางการศึกษาเมื่อจบช่วงชั้นที่ 3
โดย นักเรียนรุ่นพี่ ม.6 ปีการศึกษา 2553ระหว่างการฟังเสวนาจากรุ่นพี่ 


ครูเสาวนิตย์  อั้นเต้ง  มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนรุ่นพี่ ที่มาให้ความรู้แก่รุ่นน้อง 


ด.ญ.พรรณวดี  สอาดเอี่ยม  ตัวแทนนักเรียน
กล่าวความรู้สึกขอบพระคุณ ขอขมา และอำลาคณะครู


  ............................... 


ตัวแทนแต่ละห้อง มอบพวงมาลัย และกราบขอขมาครู


นักเรียนร่วมร้องเพลงครูในดวงใจ และเพลงพระคุณที่สาม จบเพลงทุกคนกราบขอขมาและลาครู


ก่อนจากกัน...นี่คือน้ำตาแห่งมิตรภาพ 


แต่ถึงอย่างไร...คำว่า เพื่อน ก็ยังคงอยู่ตลอดไป

********************************************************

  ภาพนี้เก็บมาฝาก 


 
........................... 

ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ ให้มันลึกซึ้ง...
********************************************************
...โชคดีนะน้องๆ...

จากคุณ ประชาสัมพันธ์ 2553 เมื่อวันที่ 14/3/2554 14:17:43   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin