คีตนาฏยลีลาจากวรรณคดี

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    7070  คน   พิมพ์ข่าวนี้

การแสดงบนเวทีของนักเรียน โครงการ "คีตนาฏยลีลาจากวรรณคดี"
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ณ หอประชุม อาคาร 84 ปี (ชั้นบน
)
เมื่อวันจันทร์  ที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.
2554
มีการแสดง 2 รอบ คือ รอบกลางวัน และกลางคืน

********************************


จากซ้าย..นางอุบล  ปานุราช (มารดาของครูเบญจมาศ  ยูถนันท์), นายพญอม  จันนิ่ม (คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอำมาตย์ฯ) ประธาน, ครูพรรณิภา  ธนะเจริญธรรม (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย),
ครูรวยริน  โชติกรณ์ (ร่วมแสดงบนเวทีด้วย), นางทิพย์ลาวัลย์  หลานไทย (รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป
)


  ครูพรรณิภา  ธนะเจริญธรรม (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย)
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม


  ประธาน กล่าวเปิดงาน


ครูจิราภรณ์  ณ นคร  พิธีกรดำเนินงาน
พิธีกร : การแสดงบนเวทีของเรามีหลากหลายชุดค่ะ..เชิญรับชมได้ ณ บัดนี้..
ผู้ชม : เย้ เย้ ... เฮ เฮ ...


การแสดงชุด "ถวายราชสดุดี"


การแสดงชุด "ละครพระอภัยมณี"


การแสดงชุด "จินตลีลา : คำมั่นสัญญา"


การแสดงชุด "จินตลีลา : มาร์ชนักเรียนพยาบาล"


การแสดงชุด "จินตลีลา : มาร์ชนักเรียนพยาบาล"


การแสดงชุด "จินตลีลา : ผู้ชนะสิบทิศ"


ขับร้องเพลงกุสุมาอธิษฐาน โดย ครูเบญจมาศ  ยูถนันท์


ขับร้องเพลงซากรักของจันทรา โดย ครูรวยริน  โชติกรณ์


การแสดงชุด "จินตลีลา : ประกอบเพลงละครกามนิต"


ขับร้องเพลงจุฬาตรีคูณ โดย น.ส.พัทฑรียา  พยอม (นักเรียน)


การแสดงชุด "ละครท้าวแสนปม"


ขับร้องเพลงที่รัก โดย 
ครูวิจารณ์  ไชยกุล


ขับร้องเพลงน้ำตาลาไทร โดย 
นายเนติเชาว์  คงแก้ว (นักเรียน)


การแสดงชุด "ละครอิเหนา"


การแสดงชุด "ละครมัทนะพาธา"


ขับร้องเพลงรัก โดย ครูเภาวดี  แตงสกุล และครูสุรศักดิ์  บุญชูประภา


อ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพ โดย น.ส.ลั่นทม  บุตรหมัน (คนกลาง)


การแสดงชุด "จินตลีลา : เพลงยอยศพระลอ"


การแสดงชุด "จินตลีลา : เพลงชั่วนิจนิรันดร์"


พบกับการแสดงชุดสุดท้าย "เพลงเกิดมาพึ่งกัน"

  การแสดงจบแล้วครับ 
แต่ยังมีภาพเด็ดอีก...ไปดูกันเลยว่าใครเป็นใคร!!!


ว้าว...ใครเนี่ย!! สวยจัง 


  อยู่ค่ายไหนกันจ๊ะ...


น้องผี..เสื้อ..สมุทร กับ พระอภัยมณี เหรอเนี่ย???
(สมกันดีนะ..ขอให้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชรนะจ๊ะ)


 
งามกันจริง...


  นี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะ


อ้าว...แล้วรูปนี้ ใครเป็นใครกันเนี่ย 

  หมดซะแล้ว 

**************************************

  สวัสดีครับ 

จากคุณ ประชาสัมพันธ์ 2553 เมื่อวันที่ 24/2/2554 15:15:21   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin