การบรรยาย "รอถึงมอปลายก็สายแล้ว" โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    2608  คน   พิมพ์ข่าวนี้


การบรรยาย
โดย ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์
"รอถึงมอปลายก็สายแล้ว"
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้องประชุมอำมาตย์ฯ 100 ปี
 การบรรยาย โดย ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์ ในครั้งนี้ โรงเรียนอำมาตย์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน RAC  และในการบรรยาย มีผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 บางส่วนเข้าร่วมรับฟัง 


จากซ้าย..นายดำรงค์  พยับไชยกุล  รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ, ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์, นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางทิพย์ลาวัลย์  หลานไทย  รองฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดการบรรยายครั้งนี้


ลีลาการบรรยายของ ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์


บรรยากาศระหว่างการบรรยาย


บรรยากาศระหว่างการบรรยาย


นายวิรัช  เกี่ยวข้อง (นายกสมาคมศิษย์เก่าอำมาตย์ฯ) เป็นตัวแทน กล่าวขอบคุณ ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์


นางทิพย์ลาวัลย์  หลานไทย (รองฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) มอบของขวัญที่ระลึกแก่ ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์


...ถ่ายภาพร่วมกัน...


       

ชาวกระบี่ (อำมาตย์ฯ)...ขอบคุณสำหรับการบรรยายดีๆ ค่ะ


จากคุณ ประชาสัมพันธ์ 2553 เมื่อวันที่ 9/2/2554 15:37:21   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin