ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ชั้นประถมปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    5642  คน   พิมพ์ข่าวนี้

       ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลได้ดำเนินการจัดทดสอบประมวลความรู้ขั้นต้นของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 แล้วนั้น บัดนี้ทางโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลได้ประมวลผลสอบเสร็จสิ้นแล้ว นักเรียน/โรงเรียน สามารถตรวจสอบผลการสอบได้ที่  http://reg.ammart.ac.th

จากคุณ admin เมื่อวันที่ 15/12/2553 11:41:34   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin