ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่องการจัดทดสอบเพื่อประมวลความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    3400  คน   พิมพ์ข่าวนี้

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

เรื่อง   การจัดทดสอบเพื่อประมวลความรู้เบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 .....................................................................

                ตามนโยบายการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่  จะรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  50 %  และนักเรียนทั่วไป  50 %  โดยจะมีการสอบคัดเลือกทั้งหมด  เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้เตรียมความพร้อมในการทดสอบเพื่อประมวลความรู้เบื้องต้นในรายวิชา  5  วิชา  คือ  คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย , และวิทยาศาสตร์      โดยทางโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จะดำเนินการสอบในวันที่  28  พฤศจิกายน  2552    โรงเรียน     อำมาตย์พานิชนุกูล

จากคุณ admin เมื่อวันที่ 29/10/2552 8:56:19   


1   |

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin