นโยบายด้านการศึกษา จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    13642  คน   พิมพ์ข่าวนี้

 

นายจุรินทร์   ลักษณวิศิษฏ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มอบนโยบายด้านการศึกษา  แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา – ครู  โรงเรียนในจังหวัดกระบี่

วันเสาร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๒    ห้องประชุมอำมาตย์ฯ  ๑๐๐ ปี  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


 

จากคุณ ครูอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 20/8/2552 15:56:05   
นายศิวะ   ศิริเสาวลักษณ์   ผจว.กระบี่  และคณะผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดกระบี่ร่วมให้การ


ต้อนรับ  รมต.ศธ   นายจุรินทร์   ลักษณวิศิษฏ์   ณ สนามบินนานาชาติ  ในโอกาสที่ มามอบนโยบายด้านการศึกษา ณ   รร.อำมาตย์พานิชนุกูล  และเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่


 

 
นายพีรวัฒน์   อภิรติธรรม   ในนามตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  มอบมาลัยดอกมลิและกล่าวต้อนรับ ฯพณฯ จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 
นายพีรวัฒน์   อภิรติธรรม   ในนามตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  มอบมาลัยดอกมลิและกล่าวต้อนรับ ฯพณฯ จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 
...ก่อนพบปะกับผู้บริหารโรงเรียน  เข้าห้องพักรับรองอาคาร ประสานใจ  ( กาแฟเช้า – ติ่มซำ )..ร่วมกับคณะผู้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ของจังหวัดกระบี่

 
...ก่อนพบปะกับผู้บริหารโรงเรียน  เข้าห้องพักรับรองอาคาร ประสานใจ  ( กาแฟเช้า – ติ่มซำ )..ร่วมกับคณะผู้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ของจังหวัดกระบี่

 
...ก่อนพบปะกับผู้บริหารโรงเรียน  เข้าห้องพักรับรองอาคาร ประสานใจ  ( กาแฟเช้า – ติ่มซำ )..ร่วมกับคณะผู้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ของจังหวัดกระบี่

 
นักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลร่วมให้การต้อนรับ..

 
ถ่ายภาพร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่  สพท.กระบี่

 
ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยกระบี่ มอบมาลัยช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ

 
ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยกระบี่ มอบมาลัยช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ

 
ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยกระบี่ มอบมาลัยช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ

 
การแสดงมโนรา  จากอำเภอเขาพนม  อำนวยการสอนโดย นายศิริ  บัวเกตุ  ข้าราชการบำนาญ

 
การแสดงมโนรา  จากอำเภอเขาพนม  อำนวยการสอนโดย นายศิริ  บัวเกตุ  ข้าราชการบำนาญ

 
การแสดงมโนรา  จากอำเภอเขาพนม  อำนวยการสอนโดย นายศิริ  บัวเกตุ  ข้าราชการบำนาญ

 
การแสดงมโนรา  จากอำเภอเขาพนม  อำนวยการสอนโดย นายศิริ  บัวเกตุ  ข้าราชการบำนาญ

 
การแสดงมโนรา  จากอำเภอเขาพนม  อำนวยการสอนโดย นายศิริ  บัวเกตุ  ข้าราชการบำนาญ

 
การแสดงมโนรา  จากอำเภอเขาพนม  อำนวยการสอนโดย นายศิริ  บัวเกตุ  ข้าราชการบำนาญ

 
การแสดงมโนรา  จากอำเภอเขาพนม  อำนวยการสอนโดย นายศิริ  บัวเกตุ  ข้าราชการบำนาญ

 
ฯพณฯ จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่รำมโนรา

 
ฯพณฯ จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่รำมโนรา

 
จากซ้าย..นายพิเชษฐ์   พันธุ์วิชาติกุล  สส.กระบี่ – นายเชียร  ศรีเรือง   ผอ.สพท.กระบี่


- ฯพณฯ จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  -นายภิญโญ  สายนุ้ย  สว.กระบี่ - นายศิริ  บัวเกตุ  ข้าราชการบำนาญผู้ฝึกสอนมโนรา – นายชวน   ภูเก้าล้วน  ประธานที่ปรึกษา  ผจว.กระบี่


 

 
นายพิเชษฐ์   พันธุ์วิชาติกุล  สส.กระบี่  กล่าวต้อนรับ ฯพณฯ จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
นายเฉลียว   อยู่สีมารักษ์   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
นายสมเกียรติ   ชอบผล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์


มอบแก่  ผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดกระบี่  แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้ารับฟัง  ประมาณ  ๕๐๐  คน


วันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2552       ห้องประชุมอำมาตย์ฯ  100  ปี  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


 

 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์


มอบแก่  ผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดกระบี่  แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้ารับฟัง  ประมาณ  ๕๐๐  คน


วันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2552       ห้องประชุมอำมาตย์ฯ  100  ปี  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


 

 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์


มอบแก่  ผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดกระบี่  แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู 
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้ารับฟัง  ประมาณ  ๕๐๐  คน


วันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2552       ห้องประชุมอำมาตย์ฯ  100  ปี  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


 

 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์


มอบแก่  ผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดกระบี่  แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู 
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้ารับฟัง  ประมาณ  ๕๐๐  คน


วันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2552       ห้องประชุมอำมาตย์ฯ  100  ปี  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์
มอบแก่  ผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดกระบี่  แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู 
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้ารับฟัง  ประมาณ  ๕๐๐  คน
วันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2552       ห้องประชุมอำมาตย์ฯ  100  ปี  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์
มอบแก่  ผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดกระบี่  แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู 
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้ารับฟัง  ประมาณ  ๕๐๐  คน
วันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2552       ห้องประชุมอำมาตย์ฯ  100  ปี  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin