กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติ

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    9860  คน   พิมพ์ข่าวนี้


ครู - นักเรียน ยุวกาชาดโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
  ร่วมงาน
" กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ " 
วันศุกร์ที่ ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๐   ณ สวนสาธารณะธารา  ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ. กระบี่ ซึ่งจัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

จากคุณ ปชส.อำมาตย์ฯ เมื่อวันที่ 27/12/2550 16:43:29   
คุณครู หมู่ยุวกาชาด ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ( แถวซ้ายสุด )

 
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง..นะครับ..ที่คุณครู นำหมู่ยุวกาชาดมาร่วมงาน

 
นายเชียร   ศรีเรือง  ผอ.สพท.กระบี่  กล่าวรายงานการจัดงาน

 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นางวรรณมาศ   ศิริเสาวลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน

 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นางวรรณมาศ   ศิริเสาวลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน

 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่  กล่าวชื่นชมการจัดงาน

 
ภาพ

 
มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นอันมาก

 
ภาพ

 
จากขวา..นายดำรงค์   พยับไชยกุล รองผู้อำนวยการ อำมาตย์ฯ - นายศรัล   สังข์ขาว รองผู้อำนวยการ ร.ร.อำมาตย์ฯ - นายพนม   ไชยโรจน์  ผอ. ร.ร.คลองพนสฤษดิ์วิทยา และ นางประหยัด   ศรีบุญชู อดีต ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล

 
หมู่ยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆ

 
หมู่ยุวกาชาด  ตัวแทนจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ.กระบี่

 
ภาพ

 
ชุดการแสดงจากโรงเรียนเมืองกระบี่

 
หมู่ยุวกาชาดอำมาตย์ฯ

 
ร.ร.เหนือคลองประชาบำรุง.....ก็มา

 
คุณครูอำมาตย์ฯ

 
ภาพ

 
คณะครู ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล  ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่  บริเวณหน้าเต๊นท์กิจกรรมของหมู่ยุวกาชาดอำมาตย์ฯ

 
ตัวแทนยุวกาชาด ร.ร.อำมาตย์ฯ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ภายในเต๊นท์ ..ต่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นางวรรณมาศ   ศิริเสาวลักษณ์

 
ตัวแทนกล่าวรายงาน

 
ภาพ

 
กิจกรรม ที่ยุวกาชาดอำมาตย์ฯนำเสนอ...คือ เรื่อง  ภาวะโลกร้อน!!!!!!

 
ท่านนายกเหล่ากาชาด กำลังเดินชมการจัด แผ่นความรู้
เรื่องภาวะโลกร้อน 
 
ภาพ

 
ภาพ

 
ภาพ

 
ตัวแทนยุวกาชาดอำมาตย์ฯ มอบถุงผ้าใส่ของ(แทนถุงพลาสติก)
ให้แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่

 
ภาพ

 
เต๊นท์ของยุวกาชาดอำมาตย์ฯ  เรานำเสนอ เรื่องภาวะโลกร้อน

 

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin