กินนรี บาติก

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    6249  คน   พิมพ์ข่าวนี้

ชุดการแสดงอำมาตย์ฯร่วมงาน
" กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน "
 ประจำปี  ๒๕๕๐
วันที่ ๑๕ - ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐
ณ  สวนสาธารณะธารา   อ. เมือง  จ.กระบี่

จากคุณ ปชส.อำมาตย์ฯ เมื่อวันที่ 21/11/2550 13:35:43   
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายศิวะ   ศิริเสาวลักษณ์ และ
คุณนาย วรรณมาศ   ศิริเสาวลักษณ์ 
ร่วมให้เกียรติ เป็นประธาน  งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน  ประจำปี  2550

 
ภาพชุดการแสดงกินนรีบาติก ( บางส่วน )

 
ภาพ

 
ภาพ

 
ภาพ

 
ในภาพจากซ้าย...ครูจันทราพันธ์  ทองมณี ( ครูผู้ฝึกสอน)ครูสายพิน  ศรีสุขใส
และผู้แสดงชุดกินนรีบาติก..น.ส.อรวรรณ  ไชยศร - น.ส.หนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
น.ส.นฤนารถ  เดชดำนิล - น.ส.ภัครคินี  ภู่ศิริประภัสสร - น.ส.อโนมา  อับดลหล้า
น.ส.สุคนธา  รอดบุญ - น.ส.จิตรชนก  พัวพันสวัสดิ์ - ครูศิริรัตน์  ผิวผ่อง
และรอง.ผอ.โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล นางทิพลาวัลย์  หลานไทย.

 

1   |

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin