ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    19798  คน   พิมพ์ข่าวนี้

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2555
ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล นำโดยท่านผู้อำนวยการพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์ จัดงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดจัดงานเมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2555 ที่ผ่านมา
ซึ่งในตอนเช้าหลังจากทำกิจกรรมหน้าแถวเรียบร้อยแล้ว มีพิธีอำลาครู โดยศิษย์ทุกคนร่วมพิธีอำลาครู
จากนั้นนักเรียนทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมอำมาตย์ฯ 100 ปี ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยโรงเรียนอำมาตย์ฯ ได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์  กิตติธรกุล  นายก อบจ.กระบี่ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน และคุณวิรัช  เกี่ยวข้อง นายกสมาคมศิษย์เก่าอำมาตย์ฯ ร่วมงานและพบปะพูดคุยกับนักเรียน
ทั้งยังเชิญคุณหมอสัญญา สุระ ศิษย์เก่าอำมาตย์ฯ พูดคุยให้คำแนะนำแก่น้องๆ สำหรับช่วงบ่าย นักเรียนชมวีดีทัศน์กิจกรรมของแต่ละห้อง และสุดท้ายท่านผู้อำนวยการพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์ ให้โอวาทแก่นักเรียนทุกๆ คน 

ศิษย์อำลาครู


นักเรียนทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมอำมาตย์ฯ 100 ปี

กิจกรรมช่วงเช้า ณ ห้องประชุมอำมาตย์ฯ 100 ปี


คุณสมศักดิ์  กิตติธรกุล ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนมาถึงบริเวณพิธีคุณวิรัช  เกี่ยวข้อง นายกสมาคมศิษย์เก่าอำมาตย์ฯ ให้เกียรติร่วมงานจากซ้าย 1.นายดำรงค์  พยับไชยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป  2.นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน  3.นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่  4.นายวิรัช  เกี่ยวข้อง นายกสมาคมศิษย์เก่าอำมาตย์ฯ  5.นายวิฑูร  เลาหบรรจง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายแผนและงบประมาณ
ผอ.พัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์ กล่าวรายงานต่อประธาน และประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียน
และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น


ประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ซึ่งล่าสุดนักเรียนทีมนี้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายทั่วประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ 1.นายฤกษ์ดี  โต๊ะหะ  2.นายกฤตเมธ  ชีพวรรณ 
3.น.ส.อรรจนพร  ปรียวาณิชย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร โล่ห์รางวัล
พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
นักเรียนมอบโล่ห์รางวัลให้แก่โรงเรียนผอ.พัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์ มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานนายวิรัช  เกี่ยวข้อง พบปะพูดคุย และให้โอวาทแก่นักเรียน

มอบบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอำมาตย์ฯ ให้แก่ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องพิธีกรดำเนินงาน (รูปหล่อ) ของเรา ครูประพันธ์  ชีวะเสรีชล ครับ...และพิธีกรรับเชิญ ผู้มากความสามารถคนนี้ ครูผการัตน์  ใยทอง


นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลงระลึกถึงพระคุณครู
 


คุณหมอสัญญา  สุระ ศิษย์เก่าอำมาตย์ฯ ให้เกียรติร่วมพูดคุยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา แก่น้องๆ
พักรับประทานอาหารเที่ยงกันก่อนนะครับ ประเดี๋ยวลุยต่อ...

นักเรียนทุกคนคดข้าวห่อมารับประทานร่วมกันครับ...ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเราไงครับ


อ้าว...แล้วชายผู้นี้มาทำอะไรแถวนี้อ่ะ???


กิจกรรมช่วงบ่าย นักเรียนชมวีดีทัศน์ของแต่ละห้องเรียน และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาทแก่นักเรียนทุกๆ คน
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ นักเรียนถ่ายภาพตามอัธยาศัย               

จบแล้ว...เย้ ๆ ๆ ๆ .....โชคดีทุกคนนะครับ !!!

จากคุณ ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 29/2/2555 15:10:33   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin