รวม link มหาวิทยาลัยรัฐบาล สำหรับนักเรียนที่กำลังหาข้อมูลเพื่อศึกษาต่อ

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    124768  คน   พิมพ์ข่าวนี้


สถาบันที่เป็นส่วนราชการ
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร. 2150871-3 , 2153619 โทรสาร. 2153600 , 2154804
http://www.chula.ac.th
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 9428200-45 , 5790113 , 9428491-99 โทรสาร. 9428185
http://www.ku.ac.th
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร. 2216111-20 , 2216171-80 โทรสาร. 2248099
ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 5160020-39 โทรสาร 5160976
http://www.tu.ac.th
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ Srinakharinwirot University
114 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 6641000 โทรสาร 2584007
http://www.swu.ac.th
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration
ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร. 3777400-19 , 3779660-9
http://www.nida.ac.th
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 5858540-9 , 9132500-24 โทรสาร 5874356 , 9132618
http://www.kmitnb.ac.th
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut's Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 7372500-47 , 7373000 โทรสาร 3267333
http://www.kmitl.ac.th
8 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.0 2849 6000 , 0 2354 0999 โทรสาร 0 2849 6211, 0 2849 6222
http://www.mahidol.ac.th
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakoen University
วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทร. 6236115-21 โทรสาร 2257258
ตลิ่งชัน (สำนักอธิการบดี)
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 8807336 , 8807349 โทรสาร 8807372
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. (034) 253-840-4 โทรสาร (034) 255099
http://www.su.ac.th
10. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
69 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทร. (038) 745820-40 ,745900 โทรสาร (038) 390351
http://www.buu.ac.th
สถาบันที่เป็นส่วนราชการ
11. มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University
ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. (055) 261000-4 โทรสาร (055) 261005 , 261103
http://www.nu.ac.th
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. (053) 878038-50 โทรสาร (053) 498861-2
http://www.mju.ac.th
13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 21699 โทรสาร (053) 217143
http://www.cmu.ac.th
14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University
123 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร. (043) 242331-9 โทรสาร. (043) 241216
http://www.kku.ac.th
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University
กม. ที่ 10-11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. (045) 288400-3 โทรสาร (045) 288396
http://www.ubu.ac.th
16.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร. (043) 713011-29 โทรสาร (043) 712030
http://www.msu.ac.th
17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkls University
71/1 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. (074) 211030-49 โทรสาร (074) 212828
วิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร.(073) 335115-26 โทรสาร (073) 335128
วิทยาเขตภูเก็ต
3 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ต.กระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร.(076) 202551 โทรสาร (076) 202552
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
30 หมู่ 6 ถนน สุราษฎร์ - นาสาร ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84100
โทร. (077) 281540 (01) 9786076 โทรสาร (077) 281541
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรัง
โรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 20000
โทร. (075) 212035 โทรสาร (077) 212036
http://www.psu.ac.th
18. มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. (074) 311885-7 โทรสาร (074) 324440 , 314801
http://www.tsu.ac.th
19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Narathiwat University
49 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-1174 ,073-511192 โทรสาร 0-7351-1905
http://www.pnu.ac.th
20 มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University
ถนนนิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1143
โทรสาร 0-4251-1484
http://www.npu.ac.th
สถาบันที่ไม่เป็นส่วนราชการ
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of technology
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. (044) 216191-8 โทรสาร (044) 224070
http://www.sut.ac.th
22.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. (075) 384000 โทรสาร (075) 384258
หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ
อาคาร SM TOWER ชั้น 19 เลขที่ 979/44-45 พญาไท กรุงเทพฯ
http://www.wu.ac.th
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi
91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 4270039 , 4270059 , 4270058
http://www.kmutt.ac.th
24.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University
333 หมู่ 1 ตําบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. (053) 916000 โทรสาร (053) 917007
อาคารฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 1 ชั้น 22 โซน B2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10320
โทร. (02) 6410823โทรสาร (02) 6410824
http://www.mfu.ac.th

สถาบันประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา
25.มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University
ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. โทร. 3108000 โทรสาร 3180917
http://www.ru.ac.th
26. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaihammathirat Open University
919 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3550 โทรสาร0- 25033534
http://www.stou.ac.th

สถาบันที่เป็นส่วนราชการ
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : (053) 0-5377-6000
http://www.ricr.ac.th/
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiangmai Rajabhat University
ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5341-2308, 0-5541-2526-45
http://www.cmru.ac.th/
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University
ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-241012-4 , 241016, 241020
โทรสาร : 054-241018 , 054-241019
http://www.lpru.ac.th/
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5541-1096
โทรสาร : 0-5541-1296
http://www.uru.ac.th/
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaengphet Rajabhat university
หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9932
โทรสาร 0-5579-9933
http://www.rikp.ac.th/
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat university
ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-562341, 221680, 227009
โทรสาร : (056) 221554, 221237
http://www.nsru.ac.th/
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat university
เลขที่ 66 วังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : ส่วนวังจันทน์ โทร. 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927
โทรสาร :0-5525-9468
http://www.psru.ac.th/
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchaboon Rajabhat University
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-1396 , 0-5672-1583,0-5672-2217,0-5671-1858-62
โทรสาร 0-5672-2217
http://www.ripb.ac.th/
35.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University
234 หมู่ที่ 11 ถ.เลย – เชียงคาน ต.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 0-4283-5233-8 , 0-4281-4669
โทรสาร : 0-4281-1143
http://www.lru.ac.th/
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University
680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1375
โทรสาร 0-4271-3063
http://www.snru.ac.th/
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon thani Rajabhat University
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040-59
โทรสาร : 0-4224-1418
http://www.riudon.ac.th
38 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม Rajabhat Maha sarakham University
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4372-2118-9
โทรสาร : (043) 722117
http://www.rmu.ac.th/

สถาบันที่เป็นส่วนราชการ
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์0 4425 4000,
โทรสาร 0 4424 4739
http://www.nrru.ac.th/
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University
ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 044-611221
โทรสาร 044-612858
http://www.bru.ac.th
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University
186 ถนน ปราสาท อ.เมือง จังหวัด สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์. 0-4451-1604
โทรสาร 0-4451-1631
http://www.srru.ac.th
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University
เลขที่ 2 ถ.ราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ ( 045 ) 352000-29
โทรสาร ( 045 )311472
http://www.riubon.ac.th
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University
ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3440
โทรศัพท์ 0-4563-3441
http://www.sskru.ac.th/
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University
ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0- 4485 3083
โทรสาร 0- 4485 3083
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธิ์ Kalasin Rajabhat University
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ 0 4386 0218
โทรสาร 0 4386 0219
http://www.ksu.ac.th
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi-et Rajabhat University
112 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-544741-3
โทรสาร 043-544744
http://www.reru.ac.th
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajanagarindra Rajabhat University
ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 1010
โทรสาร 0 3881 0337
http://www.rru.ac.th
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University
ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ (036) 422607-9 , (036)427485-93
โทรสาร. FAX (036) 422610
http://www2.rits.ac.th/
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
เลขที่ 96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel 0-3532-2076-9
Fax. 0-3524-2708
http://www.aru.ac.th/

จากคุณ admin เมื่อวันที่ 9/8/2550 13:38:00   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin