ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    20865  คน   พิมพ์ข่าวนี้

 ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา2554 ด้วยวิธีการสอบคัดเลือกนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาผลการสอบแล้ว สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ที่นี่ 

               ผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1   

                    ผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม. 4

     นักเรียนชั้น ม.1 ที่สอบคัดเลือกได้ ให้มารายงานตัวด้วยตัวเองในวันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.  หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ
     นักเรียนชั้น ม.4 รายงานตัวด้วยตัวเองในวันที่ 27 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.  หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ

จากคุณ admin เมื่อวันที่ 22/3/2554 0:15:25   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin