กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2553

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    1509  คน   พิมพ์ข่าวนี้

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

วันเสาร์  ที่ 6 พฤศจิกายน 2553           ม.1  เวลา 09.00 – 12.00 น

                                                            ม.2  เวลา 13.00 – 16.00 น.

(เชิญผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา ตามห้องที่กำหนด)

 

วันอาทิตย์  ที่ 7 พฤศจิกายน  2553

ม.3 เวลา 09.00 – 12.00 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 08.30 น.
ที่ห้องประชุม อำมาตย์ฯ 100ปี
 (อาคาร 9 ชั้น 5 )

พบผู้บริหารโรงเรียนเวลา 09.00 น.

พบครูที่ปรึกษา ตามห้องที่กำหนด

ม.5 เวลา 13.00 – 16.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 12.30 น.
ที่ห้องประชุม อำมาตย์ฯ 100ปี
(อาคาร 9 ชั้น 5 )

พบผู้บริหารโรงเรียนเวลา 13.00 น.

พบครูที่ปรึกษา ตามห้องที่กำหนด

 

วันเสาร์  ที่ 13 พฤศจิกายน 2553         ม.4  เวลา 09.00 – 12.00 น

                                                            ม.6  เวลา 13.00 – 16.00 น.

(เชิญผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา ตามห้องที่กำหนด)

 

********

 

 

 

 

จากคุณ ปชส.53 เมื่อวันที่ 5/11/2553 14:39:17   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin