โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    3282  คน   พิมพ์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น.
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
จำนวน 135 คน นำโดย ผู้อำนวยการ ภักดี  เหมทานนท์ 
ขอเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
เกี่ยวกับโรงเรียนพระราชทาน และร่วมรับประทานอาหารเทียง


ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
 ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารและครูโรงเรียนปากพนัง
ณ ห้องประชุมอำมาตย์ฯ 100 ปี
 โดยมีนางสาวสุนิสา  ชดช้อย และนายไกรภูมิ  เวทพิสัย 
นักเรียน ม.6 เป็นพิธีกร
รองผู้อำนวยการฯ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
นายวิฑูร  เลาหบรรจง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
กล่าวต้อนรับและบรรยายการบริหารงานฝ่ายแผนและงบประมาณ
 นายศรัล สังข์ขาว  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล
บรรยายการบริหารงานบุคคล
นายดำรงค์  พยับไชยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
บรรยายการเตรียมการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง นายภักดี  เหมทานนท์
กล่าววัตถุประสงค์การมาศึกษาดูงานและขอบคุณ
 


รับมอบของที่ระลึก
และแนะนำคณะครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
 ที่เข้าร่วมการต้อนรับ


คณะครูโรงเรียนปากพนังเข้าศึกษาดูงาน
ตามฝ่ายบริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระฯ
และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ณ หอประชุม 84 ปี
 โดยมีคณะนักเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลให้การต้อนรับ

**ยินดีต้อนรับในโอกาสต่อไปค่ะ**


จากคุณ zuzanna เมื่อวันที่ 21/7/2553 9:43:15   

|

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin