กิจกรรมยุวกาชาด ม.3 ปีการศึกษา 2552 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411 แหลมหางนาค

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    9333  คน   พิมพ์ข่าวนี้
เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2553 เป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จัดกิจกรรมต่างๆของลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด เช่น กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมเดินทางไกล บำเพ็ญประโยชน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งนี้ยุวกาชาดชั้น ม.3 ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรม โดยนำยุวกาชาดชั้น ม.3 ไปเข้าค่ายพักแรมที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411 ของกองทัพเรือ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับทหารในการฝึกระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ

จากคุณ ยุวกาชาด เมื่อวันที่ 26/1/2553 8:58:13   
 เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง โดยผู้นำหน่วยยุวกาชาด ม.3
ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติ และกฏกติกาต่างๆในการทำกิจกรรมค่ายพักแรม

 


สถานที่พักแรม 
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411
กองเรือภาคที่3 กองเรือยุทธการ

ที่ตั้ง :ตั้งอยู่บริเวณสันเนินหางนาค บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
งจากตัวจังหวัดกระบี่ ประมาณ 23 กิโลเมตร 

 ภารกิจของ ฉก.นย.411 
          ฉก.นย.411 ได้รับอนุมัติจาก ทร. ให้มาปฏิบัติงานที่แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยขึ้นการ
          ควบคุมทางยุทธการกับ ทรภ.๓ มีระยะเวลาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่เมื่อ ทร. อนุมัติ และจบภารกิจเมื่อ ทร.
          ให้ปรับเป็น พัน.ร.กรม ร.2 พล.นย. ในที่ตั้งปกติ หรือเมื่อสั่ง โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้
                 1. ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
          และพระบรมวงศานุวงศ์ ในระหว่างเสด็จประทับที่เรือนรับรองที่ประทับ แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่
                 2. รักษาความปลอดภัยเรือนรับรองที่ประทับ
                 3. ก่อสร้างที่พักชั่วคราว และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
                 4. แสดงกำลังในพื้นที่
                 5. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ตามขอบเขตที่ให้อำนาจหน้าที่ทหารเรือ
                 6. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วย เพื่อเตรียมการปรับเป็นหน่วยในที่ตั้งปกติ
                 7. ดูแลและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 8. สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ตามความเหมาะสม


ดูข้อมูล ฉก.นย.411 ได้ที่ : http://www.navy.mi.th/nac3/division/unit_marine411.htm


 
รายงานตัวกับคณะครูฝึก-เข้าที่พัก

 
     ทำพิธีเปิดกอง เสร็จแล้วผู้นำหน่วยยุวกาชาด ม.3ได้มอบการบังคับบัญชาให้กับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411 นาวาโท เตชธร  สงวนสิน ซึ่งมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมในครั้งนี้

 
คณะครูฝึกที่เข้มแข็ง
 ฝึกหนักเสียจนผู้นำหน่วยยุวกาชาดอ่อนหล้าหมดแรงไปตามๆ กัน

 
ฝึกความเข้มแข็งและระเบียบวินัย
(น่าจะมีทหารมาประจำที่โรงเรียนซัก 5 นาย เพราะทหารสั่งให้ทำอะไร นักเรียนไม่เคยบ่นไม่ต่อรอง)

 
เข้าฐานกิจกรรม

 
.

 
.

 
.

 
.

 
อาจารย์อย่า....อย่าถ่าย........พวกหนูอายค่ะ

 
กิจกรรมเดินทางไกลขึ้นเยี่ยมชมเรือนรับรองที่ประทับ

 
กิจกรรมฝึกการดำรงชีพในป่า

 
รับประทานอาหารเย็น...มื้อเย็นที่อร่อยที่สุดหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวัน

 
กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ประกวดธิดารีไซเคิลลดภาวะโลกร้อน

 
.

 
พิธีปิดค่ายพักแรมโดย รอง ผบ.ฉก.นย. 411 เป็นประธาน
และมอบการบังคับบัญชาคืนให้กับผู้นำหน่วยยุวกาชาดชั้น ม.3

 

1   |

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin