การเข้าค่ายประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ กิจกรรมในเครื่องแบบ

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    9449  คน   พิมพ์ข่าวนี้

ในทุกๆปีการศึกษา นักเรียนที่เรียนกิจกรรมในเครื่องแบบ ได้แก่  หมู่ลูกเสือ..
หมู่เนตรนารี..และหมู่ยุวกาชาด ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จะต้องมีการเข้าค่ายประจำปี
โดยในปีนี้  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม   ๒๕๕๑


สำหรับกิจกรรมของยุวกาชาด ม.3 กลุ่ม 2 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ครับ
http://202.143.160.227/picture/redcross32/redcross3_2.htm

จากคุณ ปชส.อำมาตย์ฯ เมื่อวันที่ 26/1/2551 15:34:36   
รองฯทิพย์ลาวัลย์   หลานไทย  กล่าวชื่นชมการทำกิจกรรมของหมู่ยุวกาชาด ม.๑

 
รองฯทิพย์ลาวัลย์   หลานไทย  กล่าวชื่นชมการทำกิจกรรมของหมู่ยุวกาชาด ม.๑

 
นักเรียนยุวกาชาด ม.๑

 
นักเรียนยุวกาชาด ม.๑

 
นักเรียนยุวกาชาด ม.๑

 
นี่..หมู่ลูกเสือ กำลังบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน..(เคลื่อนย้ายตันไม้)

 

นี่..หมู่ลูกเสือ กำลังบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน..(เคลื่อนย้ายตันไม้)  

 
นี่..หมู่ลูกเสือ กำลังบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน..(เคลื่อนย้ายตันไม้)

 
หมู่ยุวกาชาด ม.๓ กำลังฟังการบรรยายเรื่อง " ป่าชายเลน "
โดยครูอนุสรณ์   ศรีสุขใส

 
การบรรยายเรื่อง " ป่าชายเลน "   โดยครูอนุสรณ์   ศรีสุขใส

 
หมู่ยุวกาชาด ม.๓ กำลังฟังการบรรยายเรื่อง " ป่าชายเลน "
โดยครูอนุสรณ์   ศรีสุขใส

 
หมู่ยุวกาชาด ม.๓ กำลังฟังการบรรยายเรื่อง " ป่าชายเลน "
โดยครูอนุสรณ์   ศรีสุขใส

 
จากซ้าย..นายไพบูลย์   เฉิดโฉม ผอ.ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่..นายวิชัย   กิติพงษ์  รอง.ผอ.สพท.กระบี่  ประธานการเล่นรอบกองไฟและ
ครูอมรา   วิชัยยุทธิ์   ร่วมกิจกรรมการแสดงรอบกอไฟ ของหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี
ชั้น ม.๓ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๑  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่

 
เนตรนารี ม.๓ อำมาตย์ฯ ร่วมการแสดงรอบกองไฟ

 
เนตรนารี ม.๓ อำมาตย์ฯ ร่วมการแสดงรอบกองไฟ

 
เนตรนารี ม.๓ อำมาตย์ฯ ร่วมการแสดงรอบกองไฟ

 
คณะลุกเสือ ม.๓ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่

 
คณะลุกเสือ ม.๓ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่

 
ครูลูกเสือ ม.๓ ช่วยภาคบันเทิง

 
นายนุกูล   สุพรรณพร  ผอ.ร.ร.บ้านกลางมิตรภาพ พิธีกร ในการแสดงรองกองไฟ

 
ครูเจริญ   ทองแก้ว ผู้กำกับกลุ่มลูกเสืออำมาตย์ฯ ครูจิราภรณ์   ณ นคร
และ ผอ.นุกูล  สุพรรณพร

 
กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ของเนตรนารี และหมู่ลูกเสือ

 
กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ของเนตรนารี และหมู่ลูกเสือ

 
กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ของเนตรนารี และหมู่ลูกเสือ

 
กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ของเนตรนารี และหมู่ลูกเสือ

 
การแสดงชุดควงกระบองไฟของหมู่ลูกเสือ

 
การแสดงชุดควงกระบองไฟของหมู่ลูกเสือ

 
การแสดงชุดควงกระบองไฟของหมู่ลูกเสือ

 
การแสดงชุดควงกระบองไฟของหมู่ลูกเสือ

 
การแสดงชุดควงกระบองไฟของหมู่ลูกเสือ

 

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin