การประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    4246  คน   พิมพ์ข่าวนี้

    


คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ1. นายเชียร  ศรีเรือง ผอ.สพท.กระบี่
2.นายจำเริญ   รัตนบุรี  ผอ.ร.ร.ทุ่งสง  กรรมการ 3.นายนายกรีฑา   วีระพงษ์  ผอ.ร.ร. ท่าศาลาประสิทธิศึกษา  กรรมการ

จากคุณ ปชส.อำมาตย์ฯ เมื่อวันที่ 25/1/2551 16:53:16   
นายพัชรินทร์   ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล 
ผู้ขอรับการประเมิน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 
ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ

 
การจัดเตรียมผลงาน เพื่อขอรับการประเมิน

 
การจัดเตรียมผลงาน เพื่อขอรับการประเมิน

 
การจัดเตรียมผลงาน เพื่อขอรับการประเมิน

 
การจัดเตรียมผลงาน เพื่อขอรับการประเมิน

 
การจัดเตรียมผลงาน เพื่อขอรับการประเมิน

 

คุณครูเบญจมาศ ( ชุดดำ) และครูพัน ( ขวาสุด ) กำลังนำเสนอข้อมูล

 
คณะครูฝ่ายต่างๆร่วมนำเสนอ ข้อมูล

 
คณะครูฝ่ายต่างๆร่วมนำเสนอ ข้อมูล

 
คณะครูฝ่ายต่างๆร่วมนำเสนอ ข้อมูล

 
คณะครูฝ่ายต่างๆร่วมนำเสนอ ข้อมูล

 
คณะครูฝ่ายต่างๆร่วมนำเสนอ ข้อมูล

 
คณะครูฝ่ายต่างๆร่วมนำเสนอ ข้อมูล

 
ครูจินดา   นิลออ  พิธีกรผู้ดำเนินรายการ

 

1   |

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin