ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเลือกวิชา ภาคเรียนที่ 1/2563

แจ้งข่าวไปยัง นักเรียน ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ให้เข้าไปตรวจสอบการเข้าใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียน (เข้าจากหน้าเว็บโรงเรียน เมนูใต้รูปท่าน ผอ. ค่ะ)​ สำหรับการเลือกภาษาที่ 2 และวิชาเลือกเพิ่มเติม ให้พร้อมใช้งานด้วยค่ะ เพราะงานทะเบียนจะเปิดระบบการเลือกภาษาที่ 2 ในสัปดาห์หน้า ดังนี้
* ภาษาที่ 2 ทุกห้อง (ยกเว้น EP)
ม.3 เลือกวันที่ 13 -​ 15 พ.ค. 63
ม.2 เลือกวันที่ 16 -​ 18 พ.ค. 63
**วิชาเลือกเพิ่มเติม (เฉพาะห้องเรียนความถนัดทั่วไป)
ม.3 (1, 2, 9 และ 10) เลือกวันที่ 19 - 21 พ.ค. 63
ม.2 (1, 2, 3 และ 10) เลือกวันที่ 22 -​ 24 พ.ค. 63
***หากเข้าทดสอบแล้วไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ทักแชทหาครูปัญชลิกา  ปันเจริญ ค่ะ (ไม่ต้องแอดเฟรนค่ะ)​ แจ้งชื่อ ห้อง เลขที่ เลขประจำตัวนักเรียน และวันเดือนปีเกิด ไว้ค่ะ แล้วครูจะเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขให้ทันก่อนวันเปิดระบบค่ะ