ข่าวเด่น

ประกาศผลเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เพื่อยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1

View 687

ประกาศผลเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เพื่อยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

View 526

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

View 1169

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

Read more

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

View 533

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 สอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567 ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและเตรียมอุปกรณ์มาให้ครบถ้วน

Read more

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

View 495

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สอบคัดเลือกในวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและเตรียมอุปกรณ์มาให้ครบถ้วน

Read more

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

View 269

ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่  21   มีนาคม 2567  เป็นต้นไป

สำหรับนักเรียนที่ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทน

คลิกเพื่อเข้าระบบพิมพ์บัตรประจำตัว

Read more

เรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียนพิเศษ SMTE) รายงานตัวและมอบตัวครั้งที่ 6

View 1480

เรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียนพิเศษ SMTE) รายงานตัวและมอบตัวครั้งที่ 6

Read more

ผลการคัดเลือกข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทความสามารถพิเศษ

View 5785

ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม นั้น

บัดนี้โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567   ดังนี้

Read more

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ (จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม)

View 3

ประกาศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ (จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ

View 15

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เพื่อการวิจารณ์เสร็จภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

Read more

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 7

เรื่อง 1.รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ(ญี่ปุ่น) 1 อัตรา 2.รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab Boy) 1 อัตรา

Read more

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 33

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

Read more

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 35

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

View 52

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าพัสดุ

Read more

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB BOY )

View 52

จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

Read more

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราวครูชาวต่างชาติภาษาญี่ปุ่น

View 63

จำนวน 1 อัตรา 

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน 2567

View 65

Read more

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

View 3116

1.ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ(Native Speaker Programme) 2 อัตรา 2.ครูชาวต่างชาติ(EP) 2 อัตรา 3.ครูพี่เลี้ยง (EP) 1 อัตรา 4.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567

View 5135

ตามที่ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 ได้ดำเนินการประกาศไปแล้วนั้น

พบว่ามีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรีสากล ตกหล่นจำนวน 1 ราย 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรีสากล เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ดังนี้ 


Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

View 7687

ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 นั้น

บัดนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ   ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ   ประจำปีการศึกษา 2567 ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   

หากกรณีที่นักเรียนได้ดำเนินการสมัครสอบในระบบการรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 แต่ไม่ปรากฏรายชื่อดังกล่าว ขอให้นักเรียนนำหลักฐานประกอบการสมัครมาแสดงตนและยืนยันการสมัครด้วยตนเอง  ในวันจันทร์ที่  18  มีนาคม  พ.ศ 2567 เวลา 8.30-16.30 ณ สำนักงานอำนวยการ  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ขอให้นักเรียนผู้สมัครสอบทุกคนติดตามข้อมูลการจัดห้องสอบและตารางสอบได้ที่ www.ammart.ac.th หรือ  Page Facebook โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

Read more

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

View 8

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

View 21

กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

Read more

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2567

View 96

Read more

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2567

View 91

Read more

พิธีต้อนรับนายวิโรจน์ วุ่นแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 90

Read more

พิธีต้อนรับนายวิโรจน์ วุ่นแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 108

Read more

กิจกรรม "อำมาตย์ฯ วิชาการ เปิดบ้าน ชมตลาด " ปีการศึกษา 2566

View 100

กิจกิจกรรม "อำมาตย์ฯ วิชาการ เปิดบ้าน ชมตลาด " ปีการศึกษา 2566กรรม "อำมาตย์ฯ วิชาการ เปิดบ้าน ชมตลาด " ปีการศึกษา 2566

Read more

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

View 427

Read more

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT(1)

View 316


Read more

No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ

View 342


Read more

แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

View 334


Read more

แบบฟอร์มการสอบถามข้อมูล Q&A

View 495


Read more