ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียนและห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

View 120

ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียนและห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

Read more

เรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองรายงานตัว ครั้งที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

View 203

เรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองรายงานตัว ครั้งที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

Read more

เรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองรายงานตัว ครั้งที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

View 92

เรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองรายงานตัว ครั้งที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศห้องสำหรับการมอบตัวและแนวปฏิบัติในการมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ปีการศึกษา 2565

View 309

ประกาศห้องสำหรับการมอบตัวและแนวปฏิบัติในการมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ปีการศึกษา 2565

Read more

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล : Attendance Sheet for Ammartpanichnukul School

View 2526

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการความปลอดภัยเปิดเรียน On site

View 1

มาตรการความปลอดภัยเปิดเรียน On site

Read more

ประกาศการเข้าแถวของนักเรียน วันที่ 11 - 20 พฤษภาคม 2565

View 2

การเข้าแถวของนักเรียน วันที่ 11 - 20 พฤษภาคม 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ (ภาษาฝรั่งเศส)

View 6

Read more

แนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัยปีการศึกษา 2565

View 14

แนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัยปีการศึกษา 2565

Read more

ร้านสวัสดิการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

View 38

ร้านสวัสดิการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ (ภาษาฝรั่งเศส)

View 15

Read more

ข่าวกิจกรรม

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

View 27

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2565

Read more

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและการจัดการเสวนา

View 7

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและการจัดการเสวนา

Read more

ดาวน์โหลด