ข่าวเด่น

5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

View 14

5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

Read more

การสอบประมวลความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.5-ป.6) (Pre Ammart) ปีการศึกษา 2565

View 249

- นำอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง

- แนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ

- กำหนดการสอบ

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียน ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 - ป.6)

View 352

ประกาศรายชื่อนักเรียน  ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ  การสอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.5 - ป.6)

Read more

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2565

View 104

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2565

Read more

การจัดสอบประมวลความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.5 - 6) ปีการศึกษา 2565 (Pre Ammart)

View 703

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ จะจัดกิจกรรมสอบประมวลความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.5-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ ทักษะและความสามารถของนักเรียน และเพื่อบริการด้านวิชาการสู่ชุมชน

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ร่วมรณรงค์ ไม่สนับสนุน การเล่นพนันฟุตบอลโลก

View 14

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ร่วมรณรงค์ ไม่สนับสนุน การเล่นพนันฟุตบอลโลก

Read more

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 21

การซื้อโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ(จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์)

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาไทย และครูอัตราจ้างเทคโนโลยี

View 46

Read more

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลรับชมการถ่ายทอดสดผู้บริหารพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2556

View 45

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลรับชมการถ่ายทอดสดผู้บริหารพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2556

Read more

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 74

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาไทย และครูอัตราจ้างเทคโนโลยี

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

View 126

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาไทย และ ครูอัตราจ้างเทคโนโลยี

Read more

ข่าวกิจกรรม

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่

View 7

พิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่ โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง

Read more

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

View 17

นายสมชิต บรรทิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

ดาวน์โหลด