ข่าวเด่น

ยินดีต้อนรับ

View 73

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง - กระบี่

ยินดีต้อนรับ

นายกิตติ  วิชัยดิษฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน

View 20

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่ง แม่บ้าน

Read more

แนวปฏิบัติการเข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 16

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

Read more

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

View 45

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลที่ประสงค์รับการฉีดวัคซีน

Read more

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลดำเนินการถ่ายทอดสดเพื่อชี้แจงการสำรวจการรับวัคซีนสำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปและให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19

View 20

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลดำเนินการถ่ายทอดสดเพื่อชี้แจงการสำรวจการรับวัคซีนสำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปและให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19

Read more

ขอเชิญชวนผู้ปกครองรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจง "การให้บริการวัคซีน โควิด-19 (Pfizer)"

View 46

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประสานความร่วมมือกับกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

Read more

เกียรติบัตร การอบรม สัมมนา แข่งขัน ฯลฯ

View 109

Read more

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดพิธีวางพวงมาลา

View 5

กิจกรรมน้อมรำลึกใน  พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดพิธีวางพวงมาลา ณ อาคารอำมาตย์ฯ 108 ปี ร่มเย็น โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

Read more

พิธีต้อนรับ นายสมชิต บรรทิต รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคลในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564

View 11

ยินดีต้อนรับ นายสมชิต บรรทิต รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคลในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564

Read more

ดาวน์โหลด